הוצאה לאור ליתם - עיצוב ספרים וחוברות

עיצוב ספרים וחוברות


עיצוב פשוט 

הוצאת ספרים, עיצוב ספרים, עימוד ספרים, הוצאה לאור

עיצוב אלבומי 

עיצוב ספרים, הוצאת ספרים, אלבומים מעוצבים, עימודעיצוב אלבומי תמונות, צילומים, מסעות 

אלבומים מעוצבים, אלבומי תמונות מעוצבים,הוצאת ספרים


עיצוב כריכות לספרים 

עיצוב כריכה לספר,אלבומי תמונות מעוצבים,עימוד ספרים