הוצאה לאור ליתם - לא רוצה, כן רוצה - ספרי ילדים
 *
 *