הוצאה לאור ליתם - תרנגולת חרוצה ומרוצה ספר דגיטלי
 *
 *