הוצאה לאור ליתם - סיפור יציאת מצרים, ספרי ילדים, סיפורים לחגים
 *
 *