הוצאה לאור ליתם - למה לחתולה אין חברים? ספרי ילדים
 *
 *