הוצאה לאור ליתם - ספרי ילדים לגיל שלוש עד שש
 *
 *