הוצאה לאור ליתם - תפקידם של סיפורי הילדים כמעוררי דמיון
 *
 *