הוצאה לאור ליתם - איך לכתוב כדי לנקות את הכעס?
 *
 *