הוצאה לאור ליתם - על הקשר בין כתיבה השראה ונסים
 *
 *