הוצאה לאור ליתם - לכל אדם יש סיפור
 *

 *
עריכה
גרפיקה ועיצוב
גודל האלבום המבוקש בס"מסוג נייר פנים


סוג כריכה
כמות עמודים משוערת
כמות עותקים להדפסה