הוצאה לאור ליתם - הצעת מחיר להפקת עיתון, חוברת
 *
 *

סוג נייר פניםסוג הדפסה פניםסוג נייר עטיפה

הדפסת עטיפה
האם נחוצים שירותי קדם דפוס?
סוג כריכהכמות עותקים להדפסה


למינציה לכריכהגודל העיתון או החוברתכמות עמודים